System TM 62 2.1

425x600_2817Opis systemu

Jest trójkomorowym systemem profili aluminiowych, służącym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjności cieplnej. System spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (szkoły, urzędy, szpitale, banki) oraz w budynkach  mieszkalnych np. apartamenty. System umożliwia wykonanie okien z ukrytym, niewidocznym od zewnątrz skrzydłem. System pozwala na projektowanie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profi li w układzie od zewnątrz jak i od wewnątrz. Duża różnorodność specjalistycznych profili  umożliwia ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniej wielkości oraz dowolne zestawianie różnego rodzaju okien.

Charakterystyka i zalety systemu

  • możliwość zastosowania ukrytych we wrębie, niewidocznych zawiasów i okuć
  • pozwala na wykonanie konstrukcji okien, drzwi, witryn o podwyższonej odporności na włamanie
  • kształtowniki w wersji soft line pozwalają wykonywać okna o zaokrąglonych krawędziach
  • profile kątowe pozwalają budować zestawy konstrukcji pod dowolnym kątem
  • możliwość gięcia profili
  • można stosować wypełnienia różnego typu
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal