System TM 62 HI

2013-04-12_111004System TM 62 HI powstał poprzez wzbogacenie profili systemu TM 62 o wysokiej jakości materiał izolujący, który poprzez swoje położenie wpływa korzystnie na uzyskanie niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła. Dodatkowo zastosowano specjalne podszybowe izolatory umiejscowione w przestrzeni pomiędzy szybą a profilem futryny lub skrzydła, co pozwoliło uzyskać jeszcze lepsze właściwości termiczne.

  • System TM 62 HI wpisuje się w trendy panujące w branży budowlanej a mianowicie w dążeniu do coraz większej energooszczędności budynku
  • W stosunku do wersji podstawowej system TM 62 HI jest o 20-40% cieplejszy co przedkłada się na wymierne korzyści finansowe
  • Dostępna jest aktualizacja programu Yawal Constructor obejmująca rozwiązanie TM 62 HI