System TM 75EI

Opis systemu

yawalSystem służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej EI 15; EI 30; EI 45; EI 60, które są stosowane jako przegrody budowlane zewnętrzne i wewnętrzne. Pozwala na produkcję szerokiej gamy konstrukcji drzwi, ścian oraz ich kombinacji. Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profi le termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych, wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi.
Rolę izolacji w profilach spełniają taśmy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 32mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych, różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników
aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

Charakterystyka i zalety systemu

  • szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne
  • sklasyfikowane są jako dymoszczelne w klasie Sm, Sa
  • materiały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
  • duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny
    i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe także w wersji z naświetlami i doświetlami
  • wysoka izolacyjność cieplna
  • szeroka gama wypełnień o grubości od 8 do 50mm